Even the tiniest flowers
can have the toughest roots

Shannon Mullen

Familiebedrijf Beyond bestaat al generaties lang. Maar omdat nieuwe generaties ook nieuwe visies en ontwikkelingen met zich meebrengen, werd het tijd voor een nieuw merkverhaal. Een waarbij de geschiedenis van het bedrijf niet verloren mocht gaan, maar waarbij wel de kracht van innovatie van de jongste telgen van het bedrijf voorop moesten staan. Simpelweg omdat het bedrijf daardoor één van de voorlopers is in de wereld van de chrysantenteelt.

The Story of You ontwikkelde i.s.m. Mirakuleus de nieuwe brandstory die zich verder vertaalde op de website. En verfriste dit verhaal twee jaar later met een nieuw communicatieconcept met doorvertaling op bloempapier, bloemdozen, vrachtwagen, werkkleding enzovoorts.